[αξέχαστα λόγια]

rear window

Grace Kelly (Lisa Carol Fremont): How’s your leg?

Jimmy Stewart (L.B. “Jeff” Jefferies): Hurts a little.

Grace Kelly (Lisa): Your stomach?

Jimmy Stewart (Jeff): Empty as a football.

Grace Kelly (Lisa): Anything else bothering you?

Jimmy Stewart (Jeff): Yes, who are you?

**************************

Ευχαριστώ τον sensual monk για την πρόσκληση στο παιχνίδι των “αξέχαστων λόγων” από ταινίες θαμμένες κάπου… Ή και όχι…

Ας συνεχίσουν, όσοι θέλουν, αν θέλουν!