[αξέχαστα λόγια]

rear window

Grace Kelly (Lisa Carol Fremont): How’s your leg?

Jimmy Stewart (L.B. “Jeff” Jefferies): Hurts a little.

Grace Kelly (Lisa): Your stomach?

Jimmy Stewart (Jeff): Empty as a football.

Grace Kelly (Lisa): Anything else bothering you?

Jimmy Stewart (Jeff): Yes, who are you?

**************************

Ευχαριστώ τον sensual monk για την πρόσκληση στο παιχνίδι των “αξέχαστων λόγων” από ταινίες θαμμένες κάπου… Ή και όχι…

Ας συνεχίσουν, όσοι θέλουν, αν θέλουν!

6 thoughts on “[αξέχαστα λόγια]

  1. Dear Leonard. To look life in the face, always, to look life in the face and to know it for what it is. At last to know it, to love it for what it is, and then, to put it away. Leonard, always the years between us, always the years. Always the love. Always the hours.

  2. Για τη Virginia Woolf να πρωτομιλήσω, lindyz, ή για τις κυρίες της κινηματογραφικής ταινίας…;

    [Always the hours…]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s