[ αγάπη είναι να κοιτάς την πόρτα ολοένα ]

αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα

είν’ η αγάπη φονικό που ζωντανό σ’ αφήνει