αγέλαστος επιστροφή

man_ray_a_lheure

Σκιές ασώματες γυρνούν
κι οι μοναξιές μαζί τους
ως άλλες Μήδειες


φοίνικες αναγεννώμενους]

δειπνούν το κουφάρι
της αγέλαστης επιστροφής

[Χαράζει…]

picabia_deux_amies

…μετά από μιας νύχτας ουρλιαχτό

και

μετά από κείνους τους πολεμιστές που βάδιζαν μονάχοι
να έχουν πια επιστρέψει

χαϊδεύοντας ηδονικά τη λάσπη του χειμώνα

duchamp_mile_of_string